Информация за колеги

Първо, огромно благодаря на нашите високопрофесионални екипи за всичко, което правите, независимо дали от дома или на място, тъй като правите огромна промяна! Искам също така искрено да благодаря на нашите всеотдайни и устойчиви колеги, работещи в дистрибуторските складове, заедно с шофьорите, които доставят основни и критични доставки в цялата страна. Без всеки един от вас, логистичната верига за доставки няма да функционира толкова ефективно, колкото в момента в това трудно и безпрецедентно време.

Всички наистина вършат забележителна работа и аз продължавам да се възхищавам на всеотдайността и ангажираността, които нашите ключови работници и ценни клиенти правят всеки ден, за да се уверим, че общностите и уязвимите хора имат жизненоважните запаси, от които се нуждаят. Те са на първа линия и ние ще продължим да правим всичко заедно, за да ги запазим в безопасност през този несигурен период.

Тъй като нещата продължават да се променят бързо, ние продължаваме да работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти и партньори, за да ги подкрепяме и трябва още веднъж да благодаря на всички вас за ангажимента ви в този момент. Работата, която вършите, е от решаващо значение за поддържането на движението на страната и не мога да ви опиша колко се възхищавам на вашата смелост и решителност, които всички сте проявили в тези трудни обстоятелства.

Моля, продължете да пазите себе си, вашите семейства и нашата NHS.

Засега останете здрави, останете силни и бъдете в безопасност.

Том Кропър, главен изпълнителен директор на групата